ESC Scholarship Ready

ONLINE ENROLLMENT FOR SY 2022-2023 
(Pre-elementary, Elementary, JHS, SHS, College)
 
Payment options:
1) Bank to Bank Transfer.
2) Gcash to Bank Transfer.
 
Account Name: General de Jesus College, Inc.
Land Bank of the Philippines Account #: 2332101164 or
BPI Account #: 0583083286
 
For Online Enrollment please Contact Guidance Office.
 

You can directly contact

for payment concerns and 
https://www.facebook.com/GJCRegistrarOffice/

for School Records and Enrollment Concerns.

Thank you very much and God Bless!

General De Jesus College
General De Jesus College
General de Jesus College is one with the nation in commemorating one of our National Heroes, Andres Bonifacio. A hero in every sense of the word, he fought at the expense of his life in the spirit of nationalism. He founded the Katipunan and later on became its leader as the "Supremo".

The Katipunan was the league that triggered the Philippine Revolution against the Spanish usurpers, paving the way to the freedom we are entitled to today.
General De Jesus College
General De Jesus College
Hello GJCians, hello friends!
We are taking you to an adventure-filled world of literature, poetry, songs, and stories. The English Department of GJC is inviting you to watch its virtual Literary Rhapsody.

Watch how some of your fellow GJCians and teachers conquer the virtual stage as they perform some of the greatest masterpieces of all time and portray some of the biggest literary and mythological characters!
General De Jesus College
General De Jesus College
General De Jesus College
Sa lahat ng aming mga mag-aaral, kasama ang kanilang mga magulang at pamilya, at sa lahat ng aking mga kasama rito sa General de Jesus College, binabati ko po kayo ng isang PASKONG punung-puno ng pagmamahal, pag-asa at KAPAYAPAAN!

Ipagpatuloy po nating isabuhay ang Diwa ng Pasko – ito ay ang pagbibigayan at ang pag-ibig na walang halong pag-iimbot sa kapwa! Nawa ay makita sa ating mga pang-araw-araw na gawain sa bahay, paaralan man o lugar ng trabaho, ang mga mabubuting katangiang buhat sa ating Diyos Ama. Sa ARAW-ARAW, tayo’y maging DAAN Niya UPANG ANG mga nahihirapan at nagnanais sumuko sa buhay ay manatiling nananalig na may Diyos silang MAARING TAWAGAN AT SANDIGAN.

Ang maagang pagsalubong sa Pasko ay mula sa nag-uumapaw nating pagnanais na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya at sa lahat ng mga tao sa landasin ng ating buhay!

Maaga ang Pasko sa General de Jesus College! Salubungin natin ito na may galak, ngiti at nag-uumapaw na pag-ibig! Patuloy tayong maging institusyong gumagabay sa mga kabataan, upang lalo nilang maisabuhay ang mga katangian ng disiplina, katapatan, at kahusayan para sa Diyos at sa Bayan!

Muli, maligayang Pasko sa inyong lahat!
General De Jesus College
General De Jesus College
When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.
General De Jesus College
General De Jesus College
When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.